Quy định chung về việc dán tem nhận diện ứng dụng HPGo trong quá trình kinh doanh

Kính gửi Quý đối tác,     Nhằm thực hiện đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải, Quý đối tác vui lòng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc dán tem HPGO trong quá trình hoạt động kinh doanh. I. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG     Tem logo HPGO-TAXI ONLINE (sau đây gọi là tem HPGO) do Công ty Cổ phần Ứng dụng công nghệ HPGO phát hành để trang bị cho xe thuộc các Hãng taxi tham gia ứng [...]

Read more...