En Vang Taxi’s promotion from 29/10/2018 to 31/01/2019 when pick up taxi by HPGo app

Conditions: Apply only for customers who book their car through the HPGO app and get EN VANG car exactly (see our guide HERE), others will not be valid. Time: from 29/10/2018 to 31/01/2019 Customers will receive a promotional code when they meet the following conditions: 1. After finishing the first successful trip, you will receive a discount code of 20,000 vnd 2. Continue to complete every 5 successful trips, you receive a discount code of 20,000 vnd (10 trips received 2 codes, [...]

Read more...

[Taxi Én Vàng] Khuyến mại khi đặt xe qua phần mềm HPGo

Én Vàng taxi triển khai chương trình khuyến mại hấp dẫn dành cho khách hàng đặt xe qua ứng dụng HPGo – Điều kiện: chỉ áp dụng cho khách hàng đặt xe qua app HPGO và đi đúng xe của Én Vàng (xem lại hướng dẫn chọn hãng yêu thích tại đây), những công ty khác sẽ không có hiệu lực. – Thời gian chương trình: từ ngày 29/10/2018 đến ngày 31/01/2019 – Quý khách hàng sẽ nhận được mã khuyến mại [...]

Read more...